2014-02-11 11:38

Hvilken betydning har internettet?

Der er nok ligeså mange meninger med hensyn til betydningsgraden af internettet, som vi er mennesker på denne jord. For mennesker i den vestlige verden har nettet vel størst indflydelse, mens dog også internettets indpas er tiltagende i andre dele af verdenen. Her tænker jeg på Afrika, Østeuropa plus Syd- og Mellemamerika. Ganske vist kan det lade sig gøre at bruge nettet, i tilfælde af at du ønsker det i disse dele af verdenen. Men jeg taler om nettet som en ting alle og enhver kan bruge uanset hvor denne er rent geografisk.
 
Med fokusset på dette, er nettet mestendels reserveret privatpersoner i godt udviklede nationer med forholdsvis høj eller middel udstrækning af moderne samfundsstrukturer. Med årene vil førnævnte selvfølgelig være anderledes, sådan langt flere er i stand til at bruge internettets store muligheder.
Jeg erfarede på et tidspunkt meddelelse fra anonym person som i budskabet argumenterer for, at de to mest relevante og mest betydningsfulde opfindelser ever i jordens historie er er et skib og nettet. Tænk engang over det et øjeblik. Hvorfor dog ikke behandling med penicillin, hjulene eller en ting af en anden art?
Ja, jeg fik nogenlunde de samme tanker! Men argumentationen for citatet fik mig dog til at fatte budskabet. Udtænkningen af skibet har betydet, at vi har haft mulighed for at flytte meget omfattende patier af fysiske genstande over meget omfattende afstande på ingen tid. Det er derfor ladsiggørligt at anskaffe nogle genstande på nettet fra et fjernøstligt land, og så få disse fragtet direkte til Danmark. Ifald du vuderer dette som en selvfølge og ikke registrerer det usædvanlige i dette, skulle du nok læse op på nøjagtigt hvad international køb og salg medfører for DK.
 
I samme grad som med skibet har nettet ligesådan influeret den normale tilværelse vi alle lever i. Grundet nettet er det teknisk muligt at bringe meget omfattende portioner af teknisk data på ganske få øjeblikke fra den fjerneste afkrog af verden til lige det geografiske sted vi kunne tænke os. Og nu er det også teknisk muligt for enhver at opbevare teknisk data på en såkaldt computer cloud, hvor vi hermed har nem passage til disse computer data overalt i verden. Altså tidspunktet den årlige ferie finder sted skal du udelukkende lagre dine computer data, og så drage af sted. Du kan således altid gå videre med arbejdet hvor og hvornår du har lyst.
Hermed med skibet har vi mulighed for at flytte fysiske genstande over meget omfattende afstande, medens vi takket være nettet har mulighed for at flytte meget omfattende portioner af teknisk data på ganske få øjeblikke. Alt dette har gjort at planeten er blevet mindre, og det er som følge heraf den største årsag til globaliseringens udvikling for alvor har udviklet sig med lyntempo inden for det sidste århundrede. 
 
Internettets indflydelse har været og vil formodentlig til alle tider være ubestrideligt, og denne tekniske mulighed nettet er, vil i al fremtid berøre menneskehedens almindelige tilværelser. Indflydelsen vil blot hæves løbende med tiden, og ja såmænd nutidige generationer kan ikke danne sig et billede af en verden uden Internet. Dette beretter meget om udviklingen.
 
Jeg vil i de følgende blog indlæg drøfte øvrige spændende aspekter af hvilken indflydels nettet har, og som følge heraf skabe kendskab til hvilke potentialer nettet ganske vist forærer os som gør brug af det. Hermed funderer jeg over internettets indflydels på det arabiske forår, ytringsfrihed fra ellers oversete grupper af befolkninger, anden magtfordeling af lærdom og informationsmateriale samt meget andet. 
Men jeg vil også debattere de uønskede effekter nettet har haft som for eksempel fragmentering af mediebilledet og ukontrollerede kommunikationsmedier, afhængighedsforhold, øgede internetbasseret drillerier samt meget andet.
Men ja, der er stort set ikke 1 sag i jordens historie der ikke også kan udnyttes dårligt og ikke konstruktivt. Hvis du har stiftet bekendtskab med én, opfordrer jeg dig til at skrive i feltet for kommentarer så dette kan blive drøftet. 
 
En hændelse, jeg engang har hørt om, drejer sig om hvordan, at folk var paniske for biltrafikken indledningsvis og nægtede meningen om bilen på kørebanen. Da hvor skulle hest og vogn så være?
Alting er frygtet indledningsvist, medens enhver herefter begriber udviklingspotentialet. Internettet er et univers af interessante potentialer, og jeg er begejstret over at forfatte indlæg om stoffet.
 
Hav det godt frem til næste blogindlæg!
 

—————

Tilbage


Kontakt

Vildmedinternettet